25 de setembro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / PREGUNTAS / 2014 / PREGUNTA AXUDAS TRAMITADAS

2014

PREGUNTA AXUDAS TRAMITADAS

Pode enumerarnos a relación de todas las axudas e subvencións, tramitadas pola entidade local.....

 

23/10/2014

 

Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula   a seguinte

 

 

                                            PREGUNTA

 

Pode enumerarnos a relación de todas las axudas e subvencións, tramitadas pola entidade local, así como demáis entidades, para a recuperación de espazos naturais, rutas de senderismo, etc?

 

                                                       En Sanxenxo, a 31 de Marzo de 2014

 

 

 

 

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera