25 de setembro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

Home / PREGUNTAS / 2014 / PREGUNTA MOCION COMERCIO LOCAL

2014

PREGUNTA MOCION COMERCIO LOCAL

No pleno ordinario celebrado o pasado mes de Novembro o Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo presentou unha moción no pleno, que foi aprobada por unanimidade na que se acordaba:

 

23/10/2014

 

Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PSdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artígo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula   a seguinte

 

 

                                            PREGUNTA

 

 

No pleno ordinario celebrado o pasado mes de Novembro o Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo presentou unha moción no pleno, que foi aprobada por unanimidade na que se acordaba:

 

Que por parte do Concello de Sanxenxo se proceda a elaboración dun Plan Estratéxico do Comercio,ben elaborado de forma interna ou mediante contratación externa que teña como finalidade analizar a situación actual na que se atopa o sector comercial no Concello de Sanxenxo e fixar os obxectivos i estratexias a curto, medio e longo prazo como un elemento de dinamización da economía local.

 

Xa pasaron 4 meses dende que se aprobou a mencionada moción, pode decirnos que tipo de xestións se levaron a cabo por parte do goberno local para dar cumprimento o acordado na moción?

 

 

 

                                              En Sanxenxo, a 31 de Marzo de 2014

 

 

 

 

Asdo: Dulcinea Aguín Pombo

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO EXCMO CONCELLO DE SANXENXO

 

 

 

 

 

 

PSdeG-PSOE, Rúa Progreso, nº124 baixo 36960 Sanxenxo (Pontevedra) Tfno./Fax: 986690158
E-mail: sanxenxo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera